logo

92 ÜYE

Türkiye geneli ve uluslararası düzeyde çalışma yapan gençlik STK’larının bir araya gelerek teşekkül ettirdiği bir platformdur. 90’dan fazla gençlik kuruluşu üyedir.

TGSP Detaylar

Türkiye Gençlik Zirvesi
Bir Türkiye Gençlik STK’ları Platformu projesidir.

Genç nesillerin geleceğini kendisine dert edinerek gençliğin geleceğini inşa etmeye çalışan, gençliğin içinde bulunduğu sosyal ve psikolojik problemleri aşmasına yardımcı olmayı arzulayan ve bu doğrultuda gençlik ile alakalı çalışmalar yapan yapıların; kurumsal kapasite gelişimlerini öncelemek ve onların sahada daha nitelikli işler ortaya koymaları için yine kendi içinde birikimi olan kardeş kuruluşlardan istifade etmeleri amaçlanarak oluşturulan Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun düzenlediği bir zirvedir.

about

Zirvenin Amaçları

Gençlik STK’ları yöneticilerini, araştırmacıları ve gençlik politika yapıcılarını bir araya getirmek.

Gençliğin temel yönelimleri, sorunları ve ihtiyaçları konusunda istişare zemini oluşturmak.

Gençlere sunulacak kamu ve sivil toplum hizmetlerinde vizyon birliği oluşturmak.

TGSP Üyeleri ve Komisyonlarının çalışmalarını ilgili kuruluşlarla paylaşacakları bir mecra oluşturmak.

İlham veren, iyi örneklik oluşturan STK uygulamalarını ilgili kuruluşlarla paylaşmak.

TÜRKİYE GENÇLİK ZİRVESİ

"GENÇLİK VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK"

Gençlik ve Sosyal Girşimcilik temasıyla yola çıkan TGSP, Türkiye Gençlik Zirvesi'nin amaçlarını belirledi.

Detaylar
about

Türkiye Gençlik Profili

Zirve günü Marmara Üniversitesi'nden Doç. Dr. Yusuf Alpaydın, TGSP tarafından yaptırılan gençlik araştırmasının raporunu sunacaktır.

Türkiye gençliğinin profilini farklı boyutlarıyla araştırarak detaylı bir gençlik istatistiği aktaracaktır.

Fikir Havuzu

Zirvede katılımcıların gençliğe yönelik politika ve uygulama önerilerini paylaşacağı bir ''Fikir Havuzu'' atölyesi gerçekleştirilecektir.

about

Yıldız Teknik Üniversitesi
Davutpaşa Kongre Merkezi

Metro ile Ulaşım;

M1A – Atatürk Havalimanı-Yenikapı metro hattında Davutpaşa durağında inebilirsiniz.

Otobüs ile Ulaşım;

41AT – Ayazağa-Mecidiyeköy-Cevizlibağ-YTÜ güzergâhlı otobüs kampüs içerisine girmektedir.

+90 552 322 1262
genclikzirvesi@tgsp.org.tr